Beton bestrating

Om tot een tuinontwerp te komen stelt u zich vermoedelijk de vraag welk soort tuin het best bij u past, hier vind u een aantal aanlegtips en een stappenplan om tot het gewenste resultaat te komen.

Plan

Teken eerst het ontwerp en werk een plan uit. Om tot een tuinontwerp te komen, stelt u zich vermoedelijk de vraag welk soort tuin het best bij u past. In onze rubriek Tuintypes op deze website kunnen wij u aan de hand van een overzicht van stijlen helpen te bepalen welk tuintype het beste aansluit bij uw levensstijl, omgeving en interesses. Is dat landelijke en charmant, modern en trendy of wellicht klassiek en stijlvol? Een tuinontwerper, kijkt voor de openbare tuin of park naar de natuur, de mens en de gebouwen. Dat geldt ook voor de privétuin. Kijk naar de omgeving, uzelf en het huis.

Formuleer uw wensen om tot een plan te komen en stel uw budget vast. Wij adviseren u om in uw budget ruimte te maken om een plan te laten maken door een tuinontwerper.
Lees meer...

Grondwerk en waterafvoer

Zet aan de hand van het plan vervolgens alle maten in uw tuin uit met paaltjes, die u aan de buitenrand van het te bestraten oppervlakte plaatst. Op deze paaltjes geeft u de hoogte aan waarop de stenen worden geplaatst. Gebruik hiervoor een waterpas. Vertrek van een vast punt vanaf de woning richting de tuin. De aanvangshoogte of steenhoogte is 1 à 2 cm onder de deurdorpel. Voor een goede afwatering is een lichte helling noodzakelijk. Als regel volstaat een helling, ook wel afschot genoemd, van 1 à 2 cm per meter. Nadat de hoogte op de paaltjes is aangeduid, spant u hiertussen een touwtje, zodat u al een goed beeld krijgt van de latere bestrating. Voor het aanleggen van een oprit moet u vanwege de zware belasting de ondergrond diep genoeg uitgraven. Voor een oprit is een fundering van 30 tot 40 cm, afhankelijk van de bestaande ondergrond aan te bevelen. Tel voor de totaal uit te graven diepte de dikte van de bestrating hierbij op. Voor een tuinpad of terras die normaal te voet worden belopen, is 15 tot 20 cm fundering plus straatlaag voldoende. Ook hier geldt; tel de dikte van de bestrating erbij op.

Regels voor een tuin zijn er niet zoveel, ontwerpen is een vorm van kunst. De vorm is wel bepalend. Net als voor een keuken of een badkamer. Een tuinontwerper houdt rekening met uw wensen en levensstijl en maakt een plan, inclusief beplanting, bestrating en meubilair. Uw vakspecialist kan u helpen bij het opstellen van een plan aan de hand van het ontwerp. Hij kent als geen ander de valkuilen op het operationele pad.
Lees meer...

Fundering

Om uw bestrating goed tot zijn recht te laten komen, is het zaak een degelijke fundering te maken, zodat uw terras, oprit of tuinpad minder snel onregelmatig gaat verzakken. Een terras of oprit in klinkers bestaat meestal uit 3 lagen: de stenen zelf, die de deklaag vormen, een straatlaag als 2e, en een fundering als 3e laag. In het uitgegraven cunet brengt u nu als eerste de funderingslaag Fundi King® aan. Houdt u voor de hoogte rekening met het feit dat er nog een straatlaag van 3 tot 5 cm bovenop komt plus nog eens de bestrating. Het is zaak de lagen Fundi King® goed te verdichten met een daartoe geschikte trilplaat. Voor alle specifieke informatie over Fundi King® klik hier. De bovenkant van de fundering bepaalt de vorm van de uiteindelijke bestrating. Houdt u dus in dit stadium rekening met het afschot van 1 a 2 cm. Lees meer...

Straatlaag

De straatlaag, waarvoor u schoon zand dient te gebruiken, is de laag waarop daadwerkelijk de bestrating wordt geplaatst. Deze laag is 3 tot 5 cm dik. Deze laag dient o.a. om kleine dikte verschillen op te vangen en wordt vooraf één maal licht afgetrild. Stenen worden gevlijd gelegd en deze trilt u later na. Tegels klopt u echter met een hamer vast in de straatlaag. In beide gevallen verdicht u op deze manier uiteindelijk de straatlaag. De straatlaag komt boven op de aangetrilde fundering van Fundi King®. Lees meer...

Kantopsluiting

Naast de juiste stenen en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Gebruik een opsluitband vanaf de afmeting 8x20x100 cm voor de oprit. En vanaf 5x15x100cm voor terras en tuinpad. Een opsluitband voor de oprit dient in ieder geval voorzien te zijn van een hol en dol of een visbekverbinding. Dit betekent dat de opsluitbanden op een bepaalde manier in elkaar passen. Dit is bepalend voor de opsluitfunctie.

Leg om de juiste afstand tussen twee kantopsluitingen te bepalen een voorlopige rij straatstenen of tegels neer. Houdt u hierbij rekening met de mogelijke maatafwijkingen tussen stenen of tegels onderling. Plaats de kantopsluitingen met de buitenkant gelijk aan het gespannen touwtje. Zorg ervoor dat de kantopsluiting 2 cm lager wordt geplaatst dan de bestrating. Dit om een mooiere afwerking te verkrijgen.
Lees meer...

Afreien

Nadat de fundering is getrild en de straatlaag is aangebracht, kunt u de straatlaag aan afreien. Hiervoor kunt u gebruik maken van een aluminium afreilat of gewoon een houten plank.

Het afreien: plaats twee profielen op het gewenste niveau in de stabiele laag. Dit is de onderkant van de aan te brengen sierbestrating. Trek met een afreilat de overtollige Fundi King® of zand over de twee profielen naar u toe. Let er op dat de profielen niet verder dan de lengte van de afreilat uit elkaar liggen. Eventueel vult u tijdens het afreien de eventueel ontstane kuilen bij.

Na het afreien neemt u de profielen weg en vult u sleuven onder de profielen bij. Bij een breed oppervlak plaatst u een extra profiel zodat de afreilat telkens op twee profielen rust.
Lees meer...

Straatwerk

Op de straatlaag worden vervolgens de stenen of tegels geplaatst. Let hierbij op mogelijke maatafwijkingen vang deze eventueel op door te werken met een kleine voeg. Werk op de geplaatste bestrating, zo wordt de straatlaag niet geschonden. Aangepaste benodigde afmetingen in het straatwerk verkrijgt u door de stenen of tegels te kappen, te zagen met een diamantzaag of te knippen met een steenknipper.

Pak bij het leggen de bestratingproducten zo mogelijk uit de verschillende pakketten diagonaal van boven naar beneden weg om de juiste nuancering te verkrijgen en ook om kleurverschillen of kleurblokken te vermijden.

Bij alle materialen met een strakke randafwerking dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om strakke materialen tijdens het verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen en deze zeker met een minimale voeg van 2 mm te leggen. Gebruik het juiste stratenmakergereedschap. Voor tegels gebruikt u een rubberhamer, de zogenaamde tegelhamer. Gebruik bij voorkeur geen ijzeren straathamer, deze geeft beschadigingen op het sierstraatwerk. Sierbestrating kan in verschillende verbanden gelegd worden. Zie onze rubriek legverbanden.
Lees meer...

Afwerking

Oprit: alvorens voor de eerste keer af te trillen, dient u de stenen in de oprit in te zanden. Gebruik hiervoor schoon zand, bij voorkeur metselzand. Hierdoor komen de klinkers in eerste aanleg goed stabiel te liggen, daarna aftrillen met een geschikte trilplaat. Dan afzanden met wederom schoon zand. Het is raadzaam om de eerste week de oprit niet te belasten. Op terrassen en tuinpaden wordt meestal een sierproduct gekozen. Let hierbij op dat niet alle bestratingproducten kunnen of mogen worden afgetrild. Veel sierproducten kunnen wel licht worden getrild maar met behulp van een trilplaat met een rubberen mat. Tegels mogen in geen geval worden afgetrild. Informeer bij twijfel hierover bij uw vakspecialist. Lees meer...

Invegen van bestrating materialen

De juiste voeg versterkt in alle opzichten het eindresultaat van uw bestrating in positieve zin. Of het nu gaat om tuinpaden, terrassen of opritten, uw bestrating moet worden gevoegd. Een gevulde voeg zorgt voor stabiliteit van uw bestrating. Gebruik voor kleine voegen op paden en terrassen zilverzand. Voor de oprit kunt u gebruik maken van schoon brekerzand of fijn schoon inveegsplit (0 tot 3 mm).

Onze collectie kent een groot scala aan producten die bewust zijn geproduceerd met een afstandhouder, variërend van 1 tot 10 millimeter waardoor een soms brede voeg ontstaat. U kunt deze brede voegen óók invegen met schoon brekerzand of fijn schoon inveegsplit.

Na het aftrillen gooi je op het nieuwe straatwerk het gekozen voegmateriaal. Met de bezem veeg je het materiaal tussen de voegen. Veeg vervolgens overtollig zand van de bestrating en bewaar dit omdat u deze handeling meerdere keren moet herhalen. Laat geen resten op de bestrating liggen, want dit kan op sommige materialen vlekken veroorzaken. Pas als er geen kieren meer ontstaan na het invegen, zijn de voegen goed gevuld. Zand spoelt uiteindelijk weg en er kan onkruid doorheen groeien.
,br> Er zijn in onze moderne tijd technisch hoogwaardige producten voorhanden, die nog beter aansluiten op de huidige behoeften van onderhoud. Voor alle voegen breder dan 3 mm kunt u KING® Assistant VOEGMORTEL PLUS gebruiken. Dit bijzondere voegmortel is in technisch opzicht een kant-en-klaar één component voegmiddel op basis van een Polybutadieen bindmiddel.

In de één-component-uitvoering is deze voegmortel toepasbaar op paden en terrassen die uitsluitend voor voetgangers bestemd zijn. Voegmortel plus is heel gemakkelijk en meteen te verwerken. Het laat geen vlekken na, voorkomt onkruid groei in de voegen, is slijtvast en is blijvend bestand tegen weersinvloeden.
Lees meer...